Przejdź do głównej zawartości

O nas


Platforma wspolnicy.edu.pl jest przestrzenią przeznaczona do zdobywania wiedzy finansowo - biznesowej. Dostarczmy treści, które mają służyć społeczności zebranej wokół idei wspólnego inwestowania. Głównym naszym celem jest umożliwienie edukacji przyszłym użytkownikom i inwestorom. Przyjaznym miejscem do zdobywania wiedzy finansowej jest właśnie platforma wspólnicy.edu.pl. W związku z tym, że podejmowanie świadomych decyzji finansowych jest wynikiem rozumienia zachodzących procesów i zjawisk finansowych – to potrzebna jest niezbędna do tego wiedza.

Szkolenia przygotowane są w oparciu o zasady etyki i biznesu  EFFP® Polska z poszanowaniem Kodeksu Etyki. Przygotowane zostały przez Licencjonowanych Doradców Finansowych, którzy działają zgodnie wytycznymi i rekomendacjami EFFP® Polska.

 

Wyznajemy zasady, ideologię i współpracujemy:

EFFP® Polska –  Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska to niezależne Stowarzyszenie działające na rzecz rozpowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce.

EFFP Polska jest organizacją całkowicie niezależną, powstałą w 2007 roku, zrzeszoną w The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries (FECIF) w Brukseli.

 

                

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Europejska Federacja Doradców i Pośredników Finansowych (FECIF). Została utworzona w 1999 roku dla rozwoju i promocji roli finansowych doradców i pośredników w Europie.  FECIF jest niezależną organizacją non profit występującą w imieniu doradców i pośredników finansowych z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Oprócz państw EU należą do niej doradcy Szwajcarii oraz Norwegii. FECiF jest jedyną tego typu organizacją w Europie. Siedziba FECIF mieści się w Brukseli.  W celu skutecznego reprezentowania interesów Państw członkowskich, FECIF powołał m inn. FECIF Polska.

 

 

Standard ISO 22222 został przygotowany przez Komitet Techniczny ISO/TC 222, Osobiste planowanie finansowe.

Jest to norma, która została sporządzona w celu osiągnięcia i promowania globalnie akceptowanych wzorów postępowania dla osób świadczących profesjonalne usługi w zakresie planowania finansów osobistych (Personal Financial Planning).

Planowania finansów osobistych to proces zaprojektowany, aby umożliwić konsumentom osiągnięcie ich osobistych celów finansowych. Usługa osobistego planowania finansowego jest świadczona przez Licencjonowanego Doradę Finansowego. 

Kursy na wspólnicy.edu.pl zostały napisane zgodnie z zasadami przewidzianymi przez ISO 22222.


  

Obraz zawierający tekst, clipart, wizytówka

Opis wygenerowany automatycznie

Kodeks Etyki Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. Treści szkoleń i kursów zgodne są z Kodeksem Etyki Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. Kodeks Etyki został uchwalony w dniu 29 czerwca 2006 r. przez Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. Była to pierwsza tego typu inicjatywa na rynku ubezpieczeń i finansów. Zrzeszeni w izbie pośrednicy finansowi i ubezpieczeniowi uznali, że taka właśnie inicjatywa zapewni wysoki standard ich usług.

 

 

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Ambasador Etyki Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

Twórcy kursów nie tylko przestrzegają zasad etyki w biznesie finansowym.

Są również Ambasadorami Etyki.

Tutaj osobisty certyfikat dr Andrzeja Fesnaka, EFC®.

Jest autorem wielu kursów z zakresu produktów finansowych, wiedzy finansowej ogólnej oraz obsługi kalkulatora finansowego HP 10 BIIPlus.